Skip to content

מידע כללי:

 1. התקנון וההרשמה עדכניים לכנס אנימאטסורי 2022, שיתקיים ביום שני ה-28.08.2022, בהיכל התרבות, ראשון לציון.
 2. מעבר אל טופס ההרשמה המקושר מטה מהווה הסכמה לסעיפים הכתובים בתקנון זה.
 3. ההרשמה להפעלת דוכנים תהיה פתוחה עד ליום שבת, ה-25.06.2022.
 4. צוות דוכנים מתחייב ליצור קשר עם בעלי הדוכנים, אשר נרשמו באמצעות הטופס, עד יום שלישי ה-07.07.2022.
 5. אישור לקיום דוכן ניתן לאחר חתימת שני הצדדים (אמא"י ובעל הדוכן) על הסכם הפעלת דוכן בכנס וקבלת דואר אלקטרוני מצוות דוכנים המאשר את קבלת ההסכם החתום.

התקנון

 1. הסכם:
  הגשת בקשה להפעלת דוכן בכנס אנימאטסורי 2022 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הסעיפים הרשומים בתקנון.
 2. דגשים חשובים להבהרה:
  1. הרשמה להפעלת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע כנס אנימאטסורי 2022, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
  2. כל הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה אינה מהווה הכללה גורפת, ועל כן במידת הצורך תינתן התחשבות למקרים מיוחדים, באישור צוות דוכנים בלבד.
  • אורך שולחן הינו 1.9 מטרים.
  • כל שולחן יהיה מצויד במפה (בד או אל-בד).
  • כל דוכן יהיה מצויד בכיסאות כמספר המפעילים המאושרים על ידי צוות דוכנים.

   הגדרת תכולת הדוכנים:

 3. סיווג דוכנים בכנס:
  הדוכנים בכנס אנימאטסורי 2022 יסווגו ל- 3 קטגוריות:
   1. דוכן צייר:
    דוכנים מסוג זה מסובסדים באופן חלקי על ידי אמא"י, במטרה לקדם יצירה עצמית הקשורה לתחומי הפעילות של הארגון.
    • דוכן המציג ציורים בעבודת-יד ו/או דיגיטליים של בעל הדוכן.
    • בעל דוכן צייר יוגבל בתצוגה לגודל של חצי שולחן. אישור לדוכן בגודל העולה על חצי שולחן יינתן על סמך מקום פנוי.
    • דוכני ציירים ימוקמו ב"שדרת הציירים". מיקום המתחם ייקבע ע"י הנהלת הכנס.

   1. דוכן תרומה ושירות לקהילה:
   • דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום, כגון: גיוס למחזות זמר, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או שקיבל אישור פרטני מההנהלה וכדומה.
   • דוכנים מסוג זה אינם רשאים למכור סחורה בשטחם. אלו יהיו רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מראש מול צוות דוכנים.
   • דוכני תרומה יקבלו סבסוד מלא על ידי אמא"י עבור חצי שולחן

   דוכן כללי:
   כל דוכן אשר אינו נכנס תחת אחת משתי הקטגוריות הנ"ל.
   דוכן כללי יוגבל בתצוגה לגודל של עד שני שולחנות. אישור לדוכן בגודל העולה על שני שולחנות יינתן על סמך מקום פנוי ושיקול הצוות.
 4. הרשמה להפעלת דוכן:
  1. הגשת בקשה להפעלת דוכן:
   תתבצע דרך טופס ההרשמה אשר ממוקם בסוף התקנון.
   1. על כל בקשה להפעלת דוכן לכלול את הפרטים הבאים:
    1. שם מלא של בעל הדוכן.
    2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה).
    3. קטגוריית הדוכן (כללי / צייר / תרומה לקהילה).
    4. גיל בעל הדוכן.
    5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני.
    6. כתובת דואר אלקטרוני עדכנית.
    7. אפיון סוג המוצרים הנמכרים בדוכן.
    8. מגיש בקשה לדוכן צייר – יש להוסיף קישור לפורטפוליו דיגיטלי עדכני המראה דוגמאות לעבודותיו. במידה ולא קיים פורטפוליו, יש לצרף קובץ zip המכיל מספר עבודות לדוגמא.
   2. לא תתאפשר בקשה ללא מסירת פרטים מלאים ותקניים.
   3. שינוי פרטים אלו ייעשה אך ורק באישור ויידוע צוות דוכנים באמצעות הדוא"ל.
    לא יתאפשרו שינויים מאוחר יותר מיום שלישי ה-16.8.2022, כולל.
  2. בקשות להפעלת דוכנים יעברו תהליך סינון ותיעדוף על פי קריטריונים שיוגדרו באופן פרטני על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס. בקשות אשר יאושרו יעברו לשלב השיבוץ וחתימת ההסכם, ואילו שאר הבקשות יכנסו לרשימת המתנה. במידה ויחול שינוי בסטטוס שיבוץ בקשה להפעלת דוכן אשר נמצאת ברשימת ההמתנה, צוות דוכנים יפנה לבעל הדוכן בהקדם להמשך תהליך התיאום.
  3. ההחלטות הנוגעות לקבלת או לדחיית בקשה להפעלת דוכן תתקבלנה על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס בלבד. ההחלטות הן סופיות.
  4. לאחר סגירת תנאי הפעלתו של הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם הסכם אשר יתקף תנאים אלה.
 5. מחירון:
  המחירון מתייחס למחיר של סכום עלות של שולחן, או חצי ממנו בהתאם לסוג הדוכן:

דוכן כללי

גודל דוכן מחיר
חצי שולחן 250 ש"ח
שולחן 500 ש"ח
שולחן וחצי 850 ש"ח
שני שולחנות 1,200 ש"ח
כל חצי שולחן נוסף 400 ש"ח

דוכן צייר

גודל דוכן מחיר
שולחן אחד 100 ש"ח
שני שולחנות 350 ש"ח

דוכן תרומה ושירות לקהילה

גודל דוכן מחיר
חצי שולחן 0 ש"ח
שולחן אחד 250 ש"ח 
 1. . כללים, תנאים והגבלות מחייבות

  1. אדם המעוניין להפעיל דוכן, מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בסעיף 4 (סיווג דוכנים בכנס), חייב להיות מעל גיל 15 נכון למועד הכנס שהינו יום שני ה-29.08.2022. אדם שאינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה העונה לקריטריון הגיל, אשר ישמש כאיש הקשר מול הארגון לכל אורך התהליך, כולל הגעה ליום הכנס.
  2. בעל דוכן יקבל צמיד כניסה אחד עבור כל חצי שולחן שקיבל אישור מצוות דוכנים. צמידי כניסה עבור מפעילי דוכן נוספים יתומחרו ב-50 ש"ח לאחד. על בעל הדוכן לתאם מראש מול צוות דוכנים את מספר המתפעלים הכולל של הדוכן, ולקבל מהם אישור על כך. כמות העובדים תוגבל עד 2 עובדים לכל חצי שולחן. לא תתאפשר החלפת עובדים ביום הכנס. במידה וביום הכנס יתגלה כי מספר המפעילים גבוה מזה שאושר על ידי צוות דוכנים, לא תתאפשר כניסה לכנס עבור אותם מפעילים נוספים שאינם רשומים ומאושרים.

  לדוגמה: דוכן כללי בגודל של שולחן אחד, בעלות של 500 ש"ח, יקבל כניסה חינם לבעל הדוכן ולעובד אחד – סה"כ שני צמידי כניסה. במידה ובעל הדוכן ירצה להוסיף עובד נוסף, יהיה עליו לשלם 50 ש"ח נוספים עבור צמיד כניסה שלישי, סה"כ 550 ש"ח. שימו לב כי ההגבלה תהיה לשני עובדים נוספים בלבד, סה"כ 4 צמידי כניסה לדוכן בגודל שולחן אחד, כלומר בעל הדוכן + 3 עובדים בסך של 600 ש"ח.  

  1. במקרה של דוכן תרומה ושירות לקהילה: מספר צמידי הכניסה אשר יקבל בעל הדוכן ללא עלות, יסוכם פרטנית מול צוות דוכנים, ובהתאם להגבלות הכנס.
  2. על כל מתפעלי הדוכן להיות בני 15 ומעלה, ועל בעל הדוכן חלה האחריות לדאוג לתנאי העסקה לעובדיו בהתאם לחוקי ההעסקה במדינת ישראל. 
  3. בעל הדוכן מתחייב לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות באם יהיו כאלה.
  4. מיקום הדוכן תלוי בשיקול דעת צוות דוכנים בלבד וניתן לשינוי ע"פ החלטתו גם במהלך יום הכנס.
  5. דוכן אשר מעוניין להגדיל את שטחו בעזרת ציוד נוסף (כגון: מתלה בגדים וכדומה), יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים וכן יחויב בהתאם לשטח שהמתקן תופס. לצוות דוכנים תישמר הזכות לא לאשר בקשות מסוג זה. כמו כן, במידה והגדלת שטח הדוכן תגרור הפרעה לבעלי דוכן אחרים ו/או למבקרי הכנס, לצוות דוכנים שמורה הזכות לדרוש לפרק או להזיז ציוד נוסף זה.
  6. בעל דוכן המעוניין להוסיף עזרים ויזואליים (דוגמת דגלים או רול-אפים), יוכל לעשות זאת בתיאום ואישור עם צוות דוכנים בלבד.
  7. בעל הדוכן מתחייב לתפעלו בין השעות 9:00 ל-18:00. כמו כן, יותר לבעל הדוכן אשר ירצה בכך להאריך את משך פעילותו עד השעה 19:30, וזאת בתנאי שיתפנה עד השעה 20:00. חריגה משעות פעילות אלו תהווה הפרה של תקנון זה, ותטופל פרטנית על-ידי צוות דוכנים.
  8. התשלום עבור הפעלת דוכן יתבצע באחת מהדרכים הבאות:
   1. עבור דוכני צייר ותרומה בלבד: תשלום ביום האירוע לנציג מטעם הנהלת הכנס. התשלום יתקבל במזומן בלבד.
   2. תשלום מראש באמצעות העברה בנקאית או אשראי: תשלום מראש יבוצע רק לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם, ולא יאוחר מיום שני ה-08.08.2022.  לאחר ביצוע התשלום, ישלח בעל הדוכן לצוות הדוכנים אישור על כך, כפי שהתקבל מהבנק או מתוכנת האשראי לצורך קליטתו. לאחר קליטת התשלום, יקבל בעל הדוכן אישור מצוות דוכנים על ביצוע התשלום מראש.
  9. במקרה של ביטול השתתפות הדוכן בכנס לאחר יום שני ה-15.08.2022, יזוכה בעל הדוכן בעבור 50% מהתשלום שבוצע. במקרה של ביטול השתתפות לאחר יום שני ה-22.08.2022, לא יזוכה בעל הדוכן עבור התשלום שבוצע. 
  10. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן, ונתון זה לא יהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
  11. במידה ובעל הדוכן יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם, ללא תיאום ואישור מפורש מצוות דוכנים, זכותו לקיים דוכנים במסגרת אירועי ארגון עתידיים עלולה להישלל, ותישקל נקיטת צעדים משפטיים נגדו.
  12. בעלי דוכנים יתבקשו להגיע לאזור אשר יוגדר כ'אזור כניסת דוכנים' בין השעה 7:00 לשעה 9:00 בבוקר יום הכנס (לפני פתיחת השערים). בעלי דוכנים אשר לא יעשו זאת, ייאלצו להמתין בתור הרגיל ולהיכנס בכניסה הרגילה.
  13. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על ניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש מבקרי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות, לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן, לא לפזר סחורה על הרצפה מחוץ לשטח הדוכן, לא להשמיע מוזיקה, לעקוב אחרי כללי ותקנוני הכנס ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ויופרו אחד או יותר מהתנאים הנ"ל – להנהלת הכנס תהיה הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי, ואף פנותו ממתחם הכנס, ללא פיצוי מצד אמא"י.
  14. במקרה ובעל הדוכן יהיה מעוניין להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, יהיה עליו לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים באמצעות ציון סוג המכשיר בטופס ההרשמה (לדוגמא: מחשב נייד). שימוש זה יהיה כרוך בתשלום נוסף של 20 ש"ח עבור כל שקע. אין לחבר מפצלים לשקע. צוות דוכנים רשאי לא לאשר בקשות אלו מטעמי בטיחות ועוד. 
   1. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לספקה .
   2. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק או לכבות מכשיר חשמלי במידה ויפריע למבקרי הכנס. לא יינתן על כך החזר כספי.
  15. ביטול הרשמה – המועד האחרון לביטול ההרשמה להפעלת דוכן, לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם, הוא יום ראשון ה-14.8.2022. ביטול במועד מאוחר מתאריך זה יגרור חיוב כמפורט בהסכם המצוין לעיל.
  16. החזרים עבור ביטולים יהיו בניכוי 5% מהסכום עבור עמלת העברה.
  17. בהתאם לנהלי המקום ותקנון הכנס:
  1. חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מוצרי מזון או משקאות בשטח הכנס.
  2. חל איסור על מכירת כלי נשק קר או חם, מעץ ו/או ברזל, וכל כלי אשר שימוש בו עלול לפגוע במבקרי הכנס.
  3. חל איסור על חלוקת חומר פרסומי מכל סוג שהוא ללא אישור צוות הדוכנים ו/או הנהלת הכנס.
  4. חל איסור על מכירת מוצרים אשר יש בהם לכדי פגיעה בזכויות יוצרים.
  5. חל איסור על הצגת מוצרים שיש בהם לכדי פגיעה ברגשות באי הכנס, כמו גם תכנים שעשויים להיחשב לא הולמים, או כל תוכן אשר לא מתאים לקהל הצעיר מגיל 18. במידה ואינכם יודעים אם התוכן שברצונכם למכור עלול להיות תוכן רגיש, ניתן לפנות להתייעצות במייל של צוות דוכנים [email protected]
  6. על בעל הדוכן לפעול על פי חוקי מדינת ישראל ובתוך כך, חלוקת קבלות עבור המכירות.

  על בעל הדוכן החובה לוודא כי כל מפעיליו קראו את נהלי ותקנוני הכנס, ואת תקנון הדוכנים בפרט.

  במקרה של הפרת אחד או יותר מסעיפי ההסכם והתקנון מצד בעל הדוכן ו/או מישהו ממפעיליו, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפות הדוכן בכנס, ללא החזר כספי מצד אמא"י, ואף עלולה להחליט לא לאשר את השתתפותו באירועי ארגון עתידיים.

כתובתנו לפניות, שאלות ובירורים

כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: [email protected]. תגובה תשלח תוך 72 שעות מקבלת המייל.

דילוג לתוכן